Wyprawa wojenna duchowieństwa w XVI i XVII wieku : problemy i dyskusje

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 14 (1969) s. 27-57
Stanislaw Grzeszczuk

 

do góry