Stosunek króla i rządu szwedzkiego do sprawy polskiej w 1863 roku

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 335-354
Leokadia Kowalska-Posten

 

do góry