Ofiarność duchowieństwa w diecezji przemyskiej na rzecz Rady Głównej Opiekuńczej 1939-1945

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 17 (2006) s. 107-121
Jerzy Gapys

 

do góry