Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001-2005

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 14 (2007) s. 95-117
Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska

 

do góry