"Statystyka Polski - spisy ludności", nr 18, Wyniki badania struktury ludności z dnia 15 X 1966, Ludność wiejska..., woj. wrocławskie, Warszawa 1968, s. 126 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 304-305
S. P.

 

do góry