"Raport : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999", Warszawa 2001 : [recenzja].

Archeologia Żywa, Tom 7, Numer 2 (2002) s. 50

 

do góry