Ze studiów nad twórczością Bartłomieja Berrecciego i jego warsztatem : nagrobki Szydłowieckich i Tarnowskich

Folia Historiae Artium, Tom 10 (1974) s. 117-135
Andrzej Fischinger

 

do góry