Proces ustawodawczy jako proces decyzyjny

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 12 (56) (1973) s. 109-121
Ewa Kustra

 

do góry