Problematyka regulacji prawnej umów zawieranych przez banki z osobami fizycznymi

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 22 (141) (1983) s. 69-85
Mirosław Bączyk

 

do góry