Muzyka w Filharmonii Łódzkiej w świetle programów koncertowych z lat 1947-1960 zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 14 (2007) s. 29-43
Irena Łabiszewska

 

do góry