Dokumentacja działalności Katedry Bibliotekoznawstwa : założenia metodyczne bibliografii pracowników

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 14 (2007) s. 73-79
Stanisława Kurek-Kokocińska

 

do góry