Metody porządkowania zespołów aktowych z okresu 1944-1950 w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 15-29
Maria Tarakanowska, Barbara Szydłowska, Maria Lewandowska

 

do góry