Ars vitrea : średniowieczna sztuka światła, koloru i symbolu

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 7-14
Lech Kalinowski

 

do góry