Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470 - addenda

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 1 (1995) s. 29-53
Jerzy Gadomski

 

do góry