Uwagi o wybranych obrazach z kolekcji Lanckorońskich

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 161-170
Kazimierz Kuczman

 

do góry