Wystawa i sesja poświęcone rzeźbie barokowej na Śląsku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 312-314
Danuta Ostowska

 

do góry