Rzęczkowo, pow. Toruń

Informator Archeologiczny : badania, Tom 3 (1969) s. 167-168
Urszula Huszcza, Bogusława Wawrzykowska

 

do góry