Interview with Grzegorz Radecki = Wywiad z Grzegorzem Radeckim

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [2], Numer 2 (2011) s. 101-104, 239-243
Witold Wachowski , Joanna Kucharska (tł.)

 

do góry