Przemysł organizacji zamojskiej w latach 1918-1939

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 11 (2002) s. 163-176
Marian Kozaczka

 

do góry