Obchody Rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja w Rzeszowie w okresie XX-lecia międzywojennego

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 8 (1999) s. 113-120
Bernadeta Szarzyńska

 

do góry