Habilitacje w Uniwersytecie Jagiellońskim 1848-1918

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 12 (1963) s. 79-134
Krzysztofa Michalewska

 

do góry