"Bibliotekoznawstwo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1955, ser. A, nr 1 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 11, Numer 1 (1956) s. 152-155
Kazimierz Zathey

 

do góry