Gmach Komisji Obwodowej w Olkuszu : przykład powstawania i funkcjonowania gmachów rządowych w Królestwie Kongresowym

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 60, Numer 1 (2012) s. 55-72
Paweł Dettloff

 

do góry