Polscy fotografowie w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku - zarys problematyki

Dagerotyp : biuletyn Stowarzyszenia Historii Fotografii, Tom 17 (2008) s. 7-30
Małgorzata Maria Grąbczewska

 

do góry