Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych

Etnolingwistyka, Tom 6 (1994) s. 29-51
Tomasz P. Krzeszowski

 

do góry