Z dziejów kontroli robotniczej Rosji w 1917 r.

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 50-80
Mieczysław Tanty

 

do góry