"W kręgu piłsudczyków : poglądy ideowo-polityczne "Gazety Polskiej" (1929-1939)", Jerzy Seniów, Kraków (1998) : [recenzja]

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 2, Numer 2 (4) (1999) s. 221-232
Andrzej Notkowski , Jerzy Seniów (aut. dzieła rec.)

 

do góry