Metafizyczne określenie osoby ludzkiej w koncepcji wiary rozumnej polskiego antytrinitarza Andrzeja Wiszowatego

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 49 (2004) s. 141-162
Steffen Huber

 

do góry