Tomasza Łubieńskiego gry z romantyzmem

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 23, Numer 2 (1978) s. 121-126
Anna Błaszkiewicz

 

do góry