"Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku : Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień", Małgorzata Krzysztofik, Kraków 2010 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 50 (2012) s. 178-179
Michał Kuran , Małgorzata Krzysztofik (aut. dzieła rec.)

 

do góry