Kontakty dyplomatyczne Polski z państwami Europy Północnej i ich wpływ na politykę międzynarodową (1945-1974)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 8 (78) (1976) s. 3-16
Jan Białocerkiewicz

 

do góry