"Z dziejów polskości klasztoru cystersek w Trzebnicy w latach 1589-1741 na tle stosunków polsko-habsburskich", M. Walter, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, ser. A nr 8, Histroia I", Wrocław 1957 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 13, Numer 2 (1958) s. 342-343
, M. Walter (aut. dzieła rec.)

 

do góry