Incipit tekstu w kontekście kulturowym na przykładzie poezji starofrancuskiej

Etnolingwistyka, Tom 2 (1989) s. 39-48
Maciej Abramowicz

 

do góry