Historyczny wymiar edukacji dziewcząt

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 15 (2006) s. 211-226
Barbara Wlaźlik

 

do góry