Instytucja efebii w życiu miast Azji Mniejszej w okresie hellenistycznym

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 9 (1992) s. 19-29
Andrzej Stanisław Chankowski

 

do góry