"Syryjski typ świątyni" na terenie północnej Syrii w okresie "wczesnosyryjskim" (ok. 3300 p.n.e. - ok. 2000 p.n.e.)

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 6 (1987) s. 39-59
Mirosław Olbryś

 

do góry