Zasób dokumentowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 1 (1999) s. 204-213
Roman Stelmach

 

do góry