Ksiądz infułat profesor doktor habilitowany Bolesław Przybyszewski (1909-2001)

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 7 (2001) s. 155-156
Lech Kalinowski

 

do góry