Twórczość malarza ikon z Żohatyna

Folia Historiae Artium, Tom 10 (1974) s. 53-80
Romualda Grządziela

 

do góry