Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska jako czynnik podnoszący świadomość ekologiczną obywateli

Media, Kultura, Społeczeństwo, Numer 1 (6) (2011) s. 163, 87-96
Jacek Cheda

 

do góry