Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości

Archeologia Polski, Tom 57, Numer 1-2 (2012) s. 57-78
Dorota Cyngot, Anna Zalewska

 

do góry