Karta ewidencyjna zabytku - aspekty prawne

Archeologia Polski, Tom 57, Numer 1-2 (2012) s. 293-303
Dorota Gabler

 

do góry