Marketingowe aspekty proinnowacyjnej polityki rozwoju obszarów wiejskich

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania, Tom 2, Numer 1 (2006) s. 33-42
Janusz Zrobek

 

do góry