Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego

Studia Lednickie, Tom 1 (1989) s. 239-269
Kaliksta Łopacka-Szymańska

 

do góry