Międzynarodowe Sympozjum pt. "Ewolucja zbiorników słodkowodnych", Maj, 16-22, 1990, Poznań

Studia Lednickie, Tom 2 (1991) s. 393
Lubomira Burchardt

 

do góry