Edukacyjne implikacje projektu dokumentacyjnego i animacyjnego w środowisku lokalnym - między teorią a praktyką : „Historia Mówiona Miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Tom 2 (2012) s. 101-121
Marta Kubiszyn

 

do góry