Dzieje i produkcja drukarstwa kieleckiego w latach 1818-1855

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 65-150
Czesław Erber

 

do góry