Straty powiatów nadwiślańskich woj. kieleckiego (1939-1945) i pomoc państwa w ich odbudowie

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 153-182
Stefan Iwaniak

 

do góry