Muzea techniki w Kielecczyźnie : (tradycje, osiągnięcia, perspektywy)

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 351-372
Jerzy Jasiuk

 

do góry