"Dzieje Kielc do 1863 roku", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; "Dzieje Kielc 1864-1939", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 475-477
Zenon Guldon , Jan Pazdur (aut. dzieła rec.)

 

do góry